ANKIETA
Strona Główna

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą utworzonym  Uchwałą Rady Gminy
    w Unisławiu. 

                Posiada certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymogów normy PN EN ISO 9001:2009  w zakresie świadczonych usług medycznych.

 OD 25.08.2014 - mozna zaszczepić sie przeciwko grypie - koszt szczepienia 28 zł i obejmuje tylko cenę szczepionki zakupionej w hurtowni.

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 17.11.1998 na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.
GOZ Unisław świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych na podstawie umów zawartych z NFZ.

- Podstawowa Opieka Zdrowotna

-Pielegniarska Opieka Długoterminowa /od 1.07.2014/

- Stomatologia: świadczenia ogólno-stomatologiczne dla
   dzieci i młodzieży oraz dorosłych

- Rehabilitacja: fizjoterapia ambulatoryjna

- Specjalistyka: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii