ANKIETA
Strona Główna

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą utworzonym  Uchwałą Rady Gminy
    w Unisławiu. 

                Posiada certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymogów normy PN EN ISO 9001:2009  w zakresie świadczonych usług medycznych.

 

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 17.11.1998 na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.
GOZ Unisław świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych na podstawie umów zawartych z NFZ.

- Podstawowa Opieka Zdrowotna

-Pielegniarska Opieka Długoterminowa /od 1.07.2014/

- Stomatologia: świadczenia ogólno-stomatologiczne dla
   dzieci i młodzieży oraz dorosłych

- Rehabilitacja: fizjoterapia ambulatoryjna

- Specjalistyka: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii